Nie sprzedawaj ani nie udostępniaj moich danych osobowych

Jak opisano w naszej Polityce prywatności, zbieramy dane osobowe na podstawie interakcji użytkownika z nami i naszą witryną internetową, w tym za pomocą plików cookie i podobnych technologii. Możemy również udostępniać te dane osobowe stronom trzecim, w tym partnerom reklamowym. Robimy to w celu wyświetlania użytkownikowi reklam na innych stronach internetowych, które są bardziej dopasowane do jego zainteresowań oraz z innych powodów opisanych w naszej polityce prywatności.

Udostępnianie danych osobowych do celów reklamy ukierunkowanej na podstawie interakcji użytkownika na różnych stronach internetowych może być uznawane za "sprzedaż", "udostępnianie" lub "reklamę ukierunkowaną" zgodnie z niektórymi przepisami o ochronie prywatności obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych. W zależności od miejsca zamieszkania użytkownik może mieć prawo do rezygnacji z tych działań. Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Jeśli użytkownik odwiedzi naszą witrynę internetową z włączonym sygnałem preferencji rezygnacji Global Privacy Control, w zależności od tego, gdzie się znajduje, potraktujemy to jako prośbę o rezygnację z działań, które mogą być uważane za "sprzedaż" lub "udostępnianie" danych osobowych lub inne zastosowania, które mogą być uważane za ukierunkowaną reklamę dla urządzenia i przeglądarki użytej do odwiedzenia naszej witryny internetowej.